Fredagspodden

Fredagspodden med Hannah Widell och Amanda Schulman "Bergmanskt pedantisk" Slutlåt: True Colors - Trolls OST

Direct download: 313._Bergman.mp3
Category:general -- posted at: 2:00am CET

Fredagspodden med Hannah Widell och Amanda Schulman "Life is a beach" Slutlåt: Girls – Beatrice Eli

Direct download: 312._Life_is_a_beach.mp3
Category:general -- posted at: 2:00am CET

Fredagspodden med Hannah Widell och Amanda Schulman "Det var en tuff vecka" Slutlåt: Chandelier – Sia

Direct download: 311._Det_var_en_tuff_vecka.mp3
Category:general -- posted at: 2:00am CET

Fredagspodden med Hannah Widell och Amanda Schulman "Silverrävar och gubbrumpor" Slutlåt: Sjön - Frida Hyvönen

Direct download: 310._Silverravar_och_gubbrumpor_.mp3
Category:general -- posted at: 2:00am CET

1