Fredagspodden (lifestyle, fashion & beauty)

Fredagspodden med Hannah Widell och Amanda Schulman "Känslan av att hata sig själv"

Direct download: Knslan_av_att_hata_sig_sjlv.mp3
Category:Lifestyle, Fashion & Beauty -- posted at: 5:30am CEST

Fredagspodden med Hannah och Amanda "Barndomsrädslor och praktiska människor"

Direct download: Barndomsrdslor_loch_praktiska_personer.mp3
Category:Lifestyle, Fashion & Beauty -- posted at: 5:30am CEST

Fredagspodden med Hannah Widell och Amanda Schulman "Kärleksdoktorerna"

Direct download: Krleksdoktorerna.mp3
Category:Lifestyle, Fashion & Beauty -- posted at: 5:00am CEST

Fredagspodden med Hannah Widell och Amanda Schulman "Lååångfredagspodden"

Direct download: La__a__a__ngfredagspodden.mp3
Category:Lifestyle, Fashion & Beauty -- posted at: 5:30am CEST

Fredagspodden med Hannah Widell och Amanda Schulman "Rollbesätt ditt eget liv"

Direct download: Att_tvingas_skryta.mp3
Category:Lifestyle, Fashion & Beauty -- posted at: 5:30am CEST

Om längtan efter en religon, om tomheten i bantningskurer, om vikten av att kalla sig feminist och så berättar Amanda och hennes förkärlek till yngre män.. Don't miss out!

Direct download: en_ny_religon.mp3
Category:Lifestyle, Fashion & Beauty -- posted at: 6:30am CEST

Podcast med Hannah och Amanda: ”PMS-Party"

Direct download: HA-65-PMS_Party-2013-06-14.mp3
Category:Lifestyle, Fashion & Beauty -- posted at: 9:16am CEST

Podcast med Hannah och Amanda: ”Tacka gudarna – eller Beyoncé”

Direct download: HA-64-Tacka_gudarna_eller_Beyonce-2013-06-07.mp3
Category:Lifestyle, Fashion & Beauty -- posted at: 9:44am CEST

Podcast med Hannah och Amanda: ”Kräv mer”

Direct download: HA-63-Krav_mer-2013-05-31.mp3
Category:Lifestyle, Fashion & Beauty -- posted at: 10:11am CEST

Podcast med Hannah och Amanda: ”Den stora bröllopspodden”

Direct download: HA-62-Den_stora_brollopspodden-2013-05-24.mp3
Category:Lifestyle, Fashion & Beauty -- posted at: 9:32am CEST